QUI SOM

L’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni és una entitat d’investigació de la Universitat Politècnica de València l’activitat de la qual es desenvolupa al voltant de la conservació i restauració del patrimoni historicoartístic.

L’objectiu general de l’Institut és potenciar la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la conservació i restauració del patrimoni cultural, promoure la seua difusió i posar-lo en valor, així com formar especialistes en la matèria.

A partir d’un equip pluridisciplinar de professionals i especialistes de diferents camps del coneixement: arquitectura, enginyeria, belles arts, història, arqueologia, química, geologia, biologia …, l’Institut intervé en el patrimoni arquitectònic, béns pictòrics, béns escultòrics, patrimoni arqueològic i etnogràfic i patrimoni documental i obra gràfica.

L’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València (IRP) sorgeix com a Estructura No Convencional d’Investigació (ENCI), del tipus de les definides en les directrius aprovades en la Junta de Govern de la Universitat Politècnica de València, del 25 de febrer de 1999. Posteriorment, va ser aprovat per Junta de Govern el 21 de desembre de 1999.

Posteriorment, i segons el Decret 6/2006, de 13 de gener, del Consell de la Generalitat (DOGV-núm. 5179 de 18 de gener del 2006), l’Institut de Restauració del Patrimoni es nomenat Institut Universitari d’Investigació en la Universitat Politècnica de València.

DESTACATS

PUBLICACIONS