Home LA INSTITUCIÓ ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA

ÒRGANS DE GOVERN

CONSELL D’INSTITUT

Investigadors Doctors
Personal Investigador
Personal PAS

SUBDIRECCIÓ PATRIMONI ARTÍSTIC I DOCUMENTAL

Rosario Llamas Pacheco

SUBDIRECCIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

José Luis Alapont Ramón

ÒRGANS CONSULTORS

COMISSIÓ CONSULTIVA

MEMBRES