Home LA INSTITUCIÓ ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA

ÒRGANS DE GOVERN

CONSELL D’INSTITUT

Investigadors Doctors
Personal Investigador
Personal PAS

SUBDIRECCIÓ PATRIMONI ARTÍSTIC I DOCUMENTAL

María Pilar Bosch Roig

SUBDIRECCIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Santiago Tormo Esteve

ÒRGANS CONSULTORS

COMISSIÓ CONSULTIVA

MEMBRES