FÒRUM PATRIMONI: VALÈNCIA

El 26 de setembre va tenir lloc el FÒRUM PATRIMONI: VALÈNCIA, un espai de diàleg entorn del patrimoni cultural valencià entre les principals institucions que vetlen per la seua protecció, conservació, difusió, foment, recerca i acreixement, i els responsables dels municipis més representatius de València.

L’objectiu del Fòrum ha sigut compartir mirades i perspectives entorn del patrimoni cultural i estrènyer llaços de col·laboració i cooperació entre institucions i ajuntaments.

Els representants del Ministeri de Foment, de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València han presentat els seus respectius programes d’ajudes per a la conservació i restauració del patrimoni cultural.

D’igual manera, els representants dels ajuntaments valencians assistents han tingut un torn de paraula en el qual han pogut introduir el patrimoni cultural més rellevant de la seua localitat, quines activitats han dut a terme fins al moment per a la seua conservació, els projectes futurs de restauració a desenvolupar, i els reptes als quals es troben.

Després de les presentacions de cada institució i ajuntaments, va tenir lloc una taula redona en la qual es va dialogar sobre les diferents problemàtiques exposades.

L’Institut de Restauració del Patrimoni espera que aquest Fòrum haja resultat enriquidor per als seus assistents i que aquesta posada en contacte entre institucions i ajuntaments permeta que apareguen nous projectes en comú.

Comunica. Patrimoni. Comparteix.