El IRP restaura una maqueta de l’estadi del Mestalla per motiu del seu centenari.

El responsable de taller d’obra gràfica, Salvador Muñoz Viñas, al costat de María Sobrino Estalrich, graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València, es troben realitzant les intervencions de restauració sobre una maqueta de caràcter únic de l’estadi de futbol del Mestalla.

Aquesta obra va ser construïda a la fi dels 70 amb motiu del Mundial discutit a València en 1982. Un projecte aprovat en 1978 que consistia a ampliar l’estadi per a així oferir més capacitat, substituint d’aquesta manera les graderies que envoltaven el camp per una nova graderia superposada en dos nivells i adequant a més el terreny de joc a la reglamentació de la FIFA.

Aquest disseny va ser resultat d’aquesta idea de remodelació, una remodelació que finalment mai es va dur a terme, per això aquest projecte conté un gran valor sentimental i històric. Aquesta pertany a la col·lecció privada de Pepe Roca, el qual l’ha cedida amb motiu de la celebració del centenari de l’estadi l’any vinent 2023, per a posteriorment ser exhibida en el museu situat en l’actual Mestalla.

Es tracta de la primera vegada que es fa un treball de restauració rigorós i professional sobre aquesta maqueta, a través del qual s’està aconseguint representar fidelment els elements perduts al llarg de la seua existència. Gràcies a les fotografies i documentació de l’època, recollits en un procés d’investigació documental que va començar al juliol, s’estan aplicant noves tècniques de reintegració. El procediment ha resultat una mica més atípic de l’habitual ja que les tanques i algunes estructures es van perdre, però han aconseguit ser renovades reeixidament gràcies a la tecnologia d’impressió en 3D.

Està previst que les intervencions finalitzen a la fi del mes de novembre.

A través d’aquest link, es troba la notícia respectiva des de la pàgina web del València Club de Futbol.