L’IRP realitza els estudis previs en el MICOF per a començar la restauració de les seues instal·lacions

Sede del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia

Els investigadors del laboratori de tècniques d’examen no-destructives de l’IRP han començat la col·laboració amb el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. L’objecte de la col·laboració és l’aparició d’humitats i deterioració de les instal·lacions de la seu de l’MICOF, els tècnics sospiten que l’origen de les humitats i els efectes negatius en l’edifici procedeixen d’una séquia històrica que es troba per davall d’aquest.

S’han començat les actuacions prèvies realitzant una anàlisi de la humitat i temperatura per a localitzar exactament l’origen del problema amb equipament d’última tecnologia com un georradar, vídeo-endoscopi, càmeres tèrmiques entre altres. Amb les dades es podrà emetre un informe que permeta conéixer les causes i com s’hauria d’actuar per a restaurar correctament les instal·lacions afectades de l’edifici històric.