CALL FOR POSTERS. 20a Conferència Triennal de l’ICOM-CC

La celebració de la pròxima Conferència de l’ICOM-CC a València per a l’any 2023 acaba de llançar la Call for posters. El seu termini finalitzarà el 18 de novembre de 2022.

Es tracta de l’esdeveniment més important en el camp del patrimoni cultural a nivell internacional, se celebra cada tres anys, i representa una visió general de l’estat actual de la investigació i la pràctica de la conservació. En ell es reuneixen professionals de museus de tot el món per a debatre les qüestions més importants sobre el present i el futur del patrimoni.

Els treballs han d’abordar el tema de la conferència i/o els objectius i programes dels grups de treball de l’ICOM-CC. El procés de selecció tindrà dues fases, primer existeix una convocatòria de resums, seguida d’una invitació a enviar articles complets per a la seua publicació.

Es publicarà una convocatòria separada per a pòsters en una data posterior.

El treball enviat ha de ser original i no ha d’haver sigut publicat en un altre lloc ni estar sota consideració per una altra publicació. Les instruccions relacionades amb els Preprints i la informació sobre el tema de la conferència estan disponibles en el lloc web dedicat a la conferència de l’ICOM-CC: www.icom-cc2023.org.