Selecciona fons
Tancar

Institut Universitari de Restauració del Patrimoni

Objectius

IRP - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni IRP - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni IRP - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni IRP - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni IRP - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni IRP - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni

Constitueix l'objectiu general de l'Institut la recerca científica, el desenvolupament tecnològic, la innovació i transferència de coneixements i la formació en l'àmbit de la conservació i restauració dels béns culturals des d'una perspectiva pluridisciplinar.

Com a objectius específics, l'Institut Universitari de Restauració del Patrimoni es planteja els següents:

en investigació:

en transferència de coneixements:

en formació: