Selecciona fons
Tancar

Institut Universitari de Restauració del Patrimoni

Arché

Cerca Avançada

Exemple: 2018

[tancar cerca avançada]

Introducció

La revista ARCHÉ té com a objectiu divulgar la diversitat del treball desenvolupat pels investigadors de l'Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la UPV, no sols a la comunitat acadèmica i científica, sinó a tots aquells interessats en la conservació i restauració dels béns culturals.

Aquesta publicació pretén exposar, de forma comprensible, els resultats d'investigació obtinguts anualment a través de les activitats de l'IRP, de manera que, amb la seua difusió i comunicació, quede completat el procés investigador, alhora que s'atén l'aspecte progressiu inherent a qualsevol disciplina artística o científica.

Els textos aportats en aquesta revista constitueixen un clar exponent del rigor que anima tota l'activitat de l'IRP, si bé esperem que també constituïsquen un motiu de reflexió i mantinguen viu el debat sobre la projecció en el futur de la conservació i restauració dels béns culturals.

Crèdits

Direcció

 • Mª Teresa Doménech Carbó

Coordinació editorial

 • Susana Martín Rey
 • Camilla Mileto
 • Adolfo Alonso Durá
 • Mónica Espí Pastor
 • Ignasi Gironés Sarrió

Comité científic

 • Juan Luis Isaza Londoño (Colombia)
 • Konrad Laudenbacher (Alemania)
 • Francisco Javier López Morales (México)
 • Victor Mestre (Portugal)
 • Paul Oliver (Reino Unido)
 • Paolo B. Torsello (Italia)

Disseny i maquetació

 • Vicent Guerola Blay
 • Mónica Espí Pastor
 • Ignasi Gironés Sarrió

Disseny de portada

 • Mónica Espí Pastor
 • Ignasi Gironés Sarrió

Traducció de resums i revisió de textos en anglés

 • Área de Apoyo Lingüístico a la I+D+i de la UPV nº: 1,2,3
 • H&A: Helen L. Warburton y Antonio Maravilla Burgos nº: 1,2,3
 • Miguel de Sousa Silva nº: 1
 • Yara Cambra Rufinonº: 1
 • Paloma Musté Ferrero nº: 1, 2, 3, 4, 5
 • Antonio Sellés Perles nº: 2
 • Marta Renau Michavila nº: 4, 5

© de l'edició

© dels textos

 • Els autors

© Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV

Depósito legal

 • V-5349-2006

ISSN (Nº 1,2,3,4,5,6 y 7)

 • 1887-3960

ISSN DIGITAL (Nº 8, 9 y 10)

 • 2445-1150